Mišljenja mojih učenika o radu sa mnom - Ankica Kostić

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

10.2.18

Mišljenja mojih učenika o radu sa mnom - Ankica Kostić


Na časove sam krenula sa ciljem da naučim pravilnu tehniku disanja, kao i vokalnu tehniku, što će mi omogućiti očuvanje i pravilno korišćenje mog glasovnog aparata u budućnosti. 

Pored toga, naučila sam da sviram akorde na klaviru, kao i svu osnovnu i neophodnu teoriju muzike, koja je samo doprinela olakšanju čitavog procesa učenja.

Uz sve to, u okviru časova imamo mogućnost snimanja covera kako stranih tako i domaćih hitova. 
Stoga, sve preporuke za profesora Basaru, koji će se potruditi da od vas napravi ne samo pevača nego i umetnika.! :)


No comments

Post a Comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage