Teorija

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

19.12.17

Teorija

Teorija

 • Piano - Tiho pevanje.
 • Forte - Glasno pevanje.
 • Legato - Vezano pevanje.
 • Stakato - Isprekidano pevanje.
 • Glisando - je način pevanja pri kojem se brzo i klizajuće nižu tonovi (npr. prelaženjem belih dirka na klaviru).
 • Krešendo - je pojačavanje tona. 
 • Dekrešendo - je utišavanje tona. 
 • Dinamika - je odnos muzičkih tonova prema njihovoj jačini (piano, tiho) i (forte, jako). 
 • Lestvica (Skala) - je niz od osam uzastopnih tonova. 
 • Stepen - Razmak izmedju dva susedna tona. 
 • Polustepen - Najmanji razmak izmedju dva susedna tona. 
 • Tonalitet - Niz tonova ili akorda neke odredjene lestvice.
 • Dur (durska lestvica) - je osnovna, i uvek se obeležava velikim slovom. Dur zvuci veselije u odnosu na Mol. 
 • Oktave - Subkontra, kontra, velika, mala, prva, druga, treća, četvrta i peta oktava.
 • U muzici interpretacija je način na koji pevač izvodi muzičko delo. 
 • Improvizacija nastaje kada pevač komponuje na licu mesta bez pripreme i bez nota. 
 • Intonacija - to je otpevani ili odsvirani ton ili akord.

Najbolje je zagrevati glas 2 do 3 sata nakon budjenja, ali takođe na času ili samostalno kod kuće uz lakše, jednostavnije vežbe koje su već naučene na času. Posebno voditi računa da se izbegavaju vežbe koje nisu zadate i koje nismo naučili na času (ovim se sprečava usvajanje pogrešne tehnike pevanja). Uvek ići do onog tona dokle vam je prijatno. Nikada ne treba forsirati glas, tako ga samo uništavate. Vremenom će Vam se opseg glasa povećavati, ali naravno za to su potrebne vežbe.... 

Glasne žice su jako osetljive i pogrešan način pevanja može trajno da ih ošteti (gitaristi kad pukne žica, on kupi novu i zameni je , a glasne žice kad puknu, to je kraj - zato je jako bitno učenje i postepeno napredovanje).

Ako je Vaš glas slab, to je verovatno zbog slabo razvijenih mišića ili nepravilne upotrebe rezonatora (ždrela, usta i nosne duplje). Popravite držanje. Stojte pravo. Tako ćete lakše da udišete čime će i tonovi biti bolji.

Opustite vilicu, opustite lice. Dišite ispravno. Dišite preko stomaka, tako da  se „proširi“. Dok pevate, vaš stomak treba da se uvlači. Tehnika disanja je osnova pevanja i zato svako ko se bavi ovom muzičkom disciplinom mora dobro da ovlada ovom tehnikom. Pre toga ton mora biti u glavi i onda lagano dopustati da taj ton izlazi iz stomaka do vašeg grla. Ne treba brzo trošiti dah.


Dinamika - Što više vežbate dinamiku pevanja, prelaz sa glasnijeg na mekše pevanje i obratno, moći ćete da pevate lepše i bolje.

Agilnost – Pevanje lestvica (npr. do, re, mi, fa, sol), vrlo brzo napred-nazad i pogadjanje svih tonova. Lestvica se pomera za jedan polustepen čime glas postaje fleksibilniji.

Vežbanje lestvica - Radi se zbog poboljšanja jačine glasa. Preporučuje se vežbanje 30 do 40 minuta pre pevanja. Vežbanje lestvica će takođe ojačati mišiće koji se koriste pri pevanju i dati vam bolju kontrolu glasa. Solfeđo (do, re, mi…) je takođe efektivno sredstvo za poboljšanje problema sa jačinom glasa i sluha. Imajte realna očekivanja. Koliko često vežbate i dolazite u kontinuitetu na časove, toliko će i Vaš napredak biti vidljiv. Većina problema sa jačinom glasa mogu da se koriguju tokom 3 ili 4 meseca. Shvatite da je Vaš napredak povezan sa mogućnostima da vežbate svaki dan (kao i kod većine drugih vrsta treninga i vežbanja).

No comments

Post a Comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage