ČASOVI ZA DECU DO 15 GODINA

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

ČASOVI ZA DECU DO 15 GODINA

Talenat za muziku je nešto sa čime se deca rode. To je genetsko nasleđe. Medjutim, talenat je i nešto što se sistematskim radom može razviti. Veliki broj dece poseduje sjajne vokalne sposobnosti, ali je ipak neophodno potrebna nadogradnja da bi interpretacija zvučala savršeno, a to se postiže upravo učenjem.
Rad sa decom na časovima pevanja odnosi se na sva pevačka muzička takmičenja, kao i za pripreme za upis u muzičke škole i dopunski rad ako je potreban.

Na časovima pevanja deca uče temeljno i sve iz početka. Zbog uzrasta dece profesor se lako prilagodjava radu sa njima korišćenjem raznih metoda, upotrebom motivacionog govora, ili putem igrica koje će ih motivisati da vežbaju i napreduju.


POSEBNA CENA ZA DECU uzrasta do 15 godina
koja su zainteresovana za časove pevanja!


No comments

Post a Comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage